Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

 

Προϊόντα οριζόντιας αγοράς

 

Προϊόντα κάθετης αγοράς

Υπηρεσίες Ιχνηλασιμότητας

 

Άλλες υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Προϊόντα κάθετης αγοράς  [εταιρείες τροφίμων και ποτών]

 

 

Εταιρείες που δεν διαθέτουν εμπορικό ή ERP Σύστημα

Για τους εν δυνάμει πελάτες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο τροφίμων και ποτών, εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό πακέτο ή ERP Σύστημα, η AgroSoft προτείνει ένα συνδυασμό προϊόντων. Προτείνει Soft1 ERP και Itemtracker. Το Itemtracker αποτελεί μέρος του προϊόντος WMS ViewPoint. Ο συνδυασμός αυτός καλύπτει πλήρως την εμπορική δραστηριότητα και τις ανάγκες Ιχνηλασιμότητας, όπως υπαγορεύονται από τον σχετικό Ευρωπαϊκό κανονισμό. Η διασύνδεση των δυο συστημάτων είναι διάφανη για τους χρήστες, ενώ η βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα είναι κοινή. Τα δεδομένα μεταφέρονται αυτόματα από το ένα σύστημα στο άλλο εξυπηρετώντας κάθε λειτουργική ανάγκη, χωρίς να υπάρχουν διπλό-εγγραφές.

 

Εταιρείες που διαθέτουν ERP ή παρόμοιο Σύστημα      

Για τους εν δυνάμει πελάτες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο τροφίμων και ποτών, εφόσον διαθέτουν εμπορικό πακέτο ή ERP Σύστημα, η AgroSoft προτείνει το Itemtracker. Το Itemtracker μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα ή σε συνδυασμό με το εγκατεστημένο ERP Σύστημα. Ο πελάτης μπορεί να αποφασίσει ποια λύσει επιθυμεί. Το Itemtracker επεκτείνει τις δυνατότητες του υπάρχοντος Συστήματος σε θέματα Ιχνηλασιμότητας, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες της επιχείρησης. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το ένα Σύστημα στο άλλο, μέσω ειδικής γέφυρας που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται με τη συνεργασία της προμηθεύτριας εταιρείας του ERP Συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα πλέον γνωστά ERP Συστήματα (για παράδειγμα το SAP) η γέφυρα είναι ήδη διαθέσιμη. Έτσι, αφενός μεν διασφαλίζεται η υπάρχουσα επένδυση, αφετέρου δε χρησιμοποιείται για να ενσωματωθούν οι απαιτήσεις της Ιχνηλασιμότητας.

 

 

Ενδεικτικές λειτουργικές δυνατότητες Itemtracker

Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα

Καταχώρηση παραγγελιών προμηθευτών ή μεταφοράς τους από το ERP Σύστημα.

Καταχώρηση παραγγελιών πελατών ή μεταφοράς τους από το ERP Σύστημα.

Εκτέλεση παραγγελιών προμηθευτών. Εισαγωγή ανά παρτίδα. Ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδας. Εκτύπωση ετικετών.

Εκτέλεση παραγγελιών πελατών. Εξαγωγή ανά παρτίδα. Εκτύπωση ετικετών.

Ενημέρωση εμπορικού πακέτου ή ERP Συστήματος για έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

Απόθεμα ανά παρτίδα και ημερομηνία λήξης.

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων προμηθευτών.

Ιχνηλασιμότητα παρτίδων πελατών.

Ανάκληση παρτίδων. Αυτόματη δημιουργία επιστολών ενημέρωσης.

Ιστορικά στοιχεία Ιχνηλασιμότητας.

Δυνατότητα χρήσης συσκευών αυτόματης καταγραφής (scanner, ζυγαριές κλπ)

Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα

Συνταγές προϊόντων και ημιετοίμων.

Κέντρα εργασίας.

Ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμός.  

Εντολές παραγωγής (“make to stock” ή “make to order”). Κατάσταση εντολών παραγωγής.

Ανάλωση παρτίδων στα κέντρα εργασίας.

Ολοκλήρωση εντολών παραγωγής. Αποθεματοποίηση και εκτύπωση ετικετών.  

Ιχνηλασιμότητα προϊόντων και ημιετοίμων με πρώτες ύλες και προμηθευτές.

Ιστορικά στοιχεία Ιχνηλασιμότητας.

Δυνατότητα χρήσης συσκευών αυτόματης καταγραφής (scanner, ζυγαριές, καταγραφέας γραμμής παραγωγής κλπ)

  

 

Πλήρης Ιχνηλασιμότητα

 

Ιχνηλασιμότητα πρώτης ύλης - πελάτη.

Ιχνηλασιμότητα πελάτης - πρώτη ύλη.

Πώς ενσωματώνεται το Itemtracker σε ERP Σύστημα ?

Αρχή σελίδας

 

Ιχνηλασιμότητα με το   προϊόν Itemtracker 

 

 

 
 

Έτοιμη λύση για:

 

Για εταιρείες επεξεργασίας κρέατος

 

Για εταιρείες αλλαντικών - κρεατοσκευασμάτων

 

Για εταιρείες τυποποίησης - συσκευασίας

 

Για εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας

 

Για εταιρείες επεξεργασίας ελιάς και λαδιού

 

 
 

 Όροι χρήσης