Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

 

Προϊόντα οριζόντιας αγοράς

 

Προϊόντα κάθετης αγοράς

Υπηρεσίες Ιχνηλασιμότητας

 

Άλλες υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

Προϊόντα οριζόντιας αγοράς

 

 

Η AgroSoft προωθεί στην οριζόντια αγορά τα προϊόντα WMS ViewPoint και Soft1 ERP. Και τα δυο προϊόντα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε εμπορικής επιχείρησης. Με τον ισχυρό μηχανισμό παραμετροποίησης και επεκτασιμότητας που διαθέτουν μπορούν εύκολα και απλά να προσαρμοστούν σε κάθε ειδική απαίτηση.

Με τα δυο αυτά προϊόντα είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό - ώστε να αποτελούν για τους τελικούς χρήστες μια ενιαία πλατφόρμα - η  AgroSoft στοχεύει στην αγορά των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αντικειμένου και δραστηριότητας.

Τα τελευταία χρόνια η προμήθεια λογισμικού WMS & ERP σημειώνει ραγδαία αύξηση τοποθετώντας τα στις πρώτες θέσεις των εφαρμογών που σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα η μείωση του συνολικού κόστους απόκτησης τους, έχει αλλάξει το προφίλ των εταιρειών που προχωρούν στην υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων καθώς θεωρείται πια εφικτή επένδυση για εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Σήμερα θεωρείται απαραίτητη η εγκατάσταση τέτοιων λογισμικών ως το κλειδί για τη βελτίωση των συνολικών δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού.

 

Το προϊόν WMS (warehouse management system) ViewPoint 

Το εν λόγω προϊόν αναπτύχθηκε από την εταιρεία AgroSoft. Αποτελεί την πρόταση της εταιρείας για τη διαχείριση αποθηκών κάθε μορφής και μεγέθους. Εύκολο και φιλικό στη χρήση του. Μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εμπορικά πακέτα και ERP Συστήματα. Τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση του WMS συστήματος είναι:

  • Ακριβής γνώση του αποθέματος.

  • Ελαχιστοποίηση των λαθών κατά την εκτέλεση των παραγγελιών.

  • Ηλεκτρονική ενημέρωση κάθε διαδικασίας και κατ-επέκταση καθολική εικόνα της αποθήκης.                                   

  • Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού των αποθηκών.

  • Βελτίωση της αξιοποίησης του αποθηκευτικού χώρου.

  • Μείωση των επιπέδων των αποθεμάτων και των απαιτήσεων διακίνησής τους.

Υποσυστήματα WMS ViewPoint

 

Ενδεικτικές λειτουργικές δυνατότητες του WMS ViewPoint

Παραγγελίες πελατών

Καταχώρηση παραγγελιών πελατών.

Αυτόματη μεταφορά παραγγελιών πελατών από εμπορικό πακέτο ή ERP Σύστημα, μέσω γέφυρας.

BackOrders.

Πολλαπλές μονάδες μέτρησης ειδών και συσκευασίες.

Ειδικές συμφωνίες πελατών.

Εκτέλεση μεμονωμένων παραγγελιών. Χρεώσεις παρτίδων.

Χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα, ζυγαριών και φορητών τερματικών.

Εκτέλεση μαζικών παραγγελιών.

Ενημέρωση αποθέματος.

Έλεγχος και ολοκλήρωση.

Ενημέρωση εμπορικού πακέτου ή ERP Συστήματος για έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

Παραγγελίες προμηθευτών

Καταχώρηση παραγγελιών προμηθευτών.

Αυτόματη μεταφορά παραγγελιών προμηθευτών από εμπορικό πακέτο ή ERP Σύστημα, μέσω γέφυρας.

Πολλαπλές μονάδες μέτρησης ειδών και συσκευασίες.

Ειδικές συμφωνίες προμηθευτών.

Εκτέλεση παραγγελιών. Χρεώσεις παρτίδων.

Χρήση αναγνωστών γραμμωτού κώδικα, ζυγαριών και φορητών τερματικών.

Ενημέρωση αποθέματος.

Έλεγχος και ολοκλήρωση.

Ενημέρωση εμπορικού πακέτου ή ERP Συστήματος για έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

Ταυτοποίηση εμπορικών μονάδων

Χρήση όλων των συμβολοσειρών γραμμωτού κώδικα.

Σήμανση συσκευασιών (Παλέτα, κιβώτια κλπ).

Ετικέτες συνταγών, δρομολογίου κλπ.

Αποθηκευτικοί χώροι Πολλαπλές αποθήκες.

Κανόνες λειτουργίας κάθε αποθήκης.

Θέσεις αποθήκευσης.

Εικόνα αποθηκών.

Απογραφή Γενική απογραφή.

Απογραφή ανά αποθήκη.

Απογραφή ειδών.

Χρήση φορητών τερματικών.

Στατιστικά απογραφής.

Ενημέρωση εμπορικού πακέτου ή ERP Συστήματος.

Αποστολές Προγραμματισμός αποστολών.

Έλεγχος αποθέματος. Επάρκεια και ελλείψεις.

Έλεγχος αποθέματος προγραμματισμένων αποστολών. Χρήση FIFO, LIFO, FEFO.

Λίστα παραλαβής. Συγκεντρωτική, αναλυτική, ανά ομάδα αποθηκευτικών θέσεων.

Παλέτες φόρτωσης.

Στατιστικά βάρδιας. Δείκτες απόδοσης.

Παραλαβές Παραλαβή ειδών από παραγωγή.

Παραλαβή εμπορευμάτων και πρώτων υλών από προμηθευτές.

Επιστροφές ειδών από πελάτες.

Εισαγωγή παλετών.

Ενημέρωση αποθέματος.

Στατιστικά βάρδιας. Δείκτες απόδοσης.

Δρομολόγηση Δημιουργία δρομολογίων. Χρήση κανόνων.

Ενημέρωση δρομολογίων με τα πραγματικά στοιχεία.

Απολογισμός δρομολογίων.

Στατιστικά στοιχεία.

Φορτώσεις Προγραμματισμός φορτώσεων.

Χρήση φορητών τερματικών.

Φόρτωση ανά όχημα.

Έλεγχος φόρτωσης.

Ζυγολόγιο.

Κιβωτολόγιο.

Στατιστικά στοιχεία.

Ειδικές συμφωνίες πελατών Ειδικές συσκευασίες.

Έλεγχος παρτίδων και ημερομηνίας λήξης.

Ετικέτες συσκευασίας.

Χρήση συσκευασιών.

Χρεώσεις καθαρού βάρους.

Παλετοποίηση.

Ειδικές συμφωνίες προμηθευτών Έλεγχος παρτίδων και ημερομηνίας λήξης.

Ελάχιστη και μέγιστη ποσότητα παραγγελίας.

Ειδικές συσκευασίες.

Ποιοτικός έλεγχος Μπλοκάρισμα παρτίδας ειδών.

Στοιχεία ποιοτικού ελέγχου ανά παρτίδα.

Στατιστικά στοιχεία.

Ιστορικό αρχείο ιχνηλασιμότητας.

Ινχηλασιμότητα Χρεώσεις παρτίδων στις παραγγελίες πελατών

Εισαγωγές παρτίδων πρώτων υλών και εμπορευμάτων.

Χρήση παρτίδων πρώτων υλών στην παραγωγή.

Αλυσίδα ιχνηλασιμότητας.

Ανάκληση παρτίδων Ανάκληση και μπλοκάρισμα παρτίδων ειδών.

Αιτιολογία ανάκλησης.

Στατιστικά στοιχεία.

Ιστορικά στοιχεία.

Αρχή σελίδας

 

Πρόγραμμα σχεδιασμού και εκτύπωσης ετικετών γραμμωτού κώδικα

SmartCodeStudio

 
 
 
 
 

WMS στα μέτρα σας

 

Πληρώνετε μόνο ότι θα χρησιμοποιήσετε

 

Εύκολο και φιλικό στη χρήση του

 

Δεν απαιτεί έμπειρους χρήστες

 

Αναπτύσσεται μαζί με την επιχείρηση σας

 

Με μηχανισμούς αποφυγής λαθών

 

Άμεσα αποτελέσματα

 

Κατάλληλο για κάθε αποθήκη

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                       Όροι χρήσης