Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

 

Προϊόντα οριζόντιας αγοράς

 

Προϊόντα κάθετης αγοράς

Υπηρεσίες Ιχνηλασιμότητας

 

Άλλες υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

Άλλες υπηρεσίες

 

 

IT Σύμβουλος

Η AgroSoft μπορεί να αναλάβει το ρόλο του "ΙΤ Συμβούλου" σε μια επιχείρηση, αφού προηγηθεί η υπογραφή σχετικής σύμβασης. Μπορεί να συμμετάσχει σε ειδικές επιτροπές και να προτείνει τεχνικές λύσεις, πάντα σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιεί διεθνή πρότυπα και μεθοδολογίες, αναλύει προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη, ενημερώνεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις και προτείνει λύσεις πάντα στα "μέτρα" και στις δυνατότητες του πελάτη.

 

 

Εξωτερικός Σύμβουλος

Ως εξωτερικός σύμβουλος, η AgroSoft μπορεί να συμμετέχει σε μεγάλα έργα Πληροφορικής. Αντλώντας πλούσια γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης αποθηκών, ERP, παραγωγής και Ιχνηλασιμότητας μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε όλες τις φάσεις από τη γέννηση τους μέχρι την πλήρη αποδοχή από τον πελάτη. Λεπτομέρειες.

 

 

Εκπαίδευση

Η AgroSoft πάντα εκπαιδεύει τους τελικούς χρήστες, ώστε αυτοί εύκολα και γρήγορα να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές υποχρεώσεις τους. Το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό ενισχύεται με ατομικές ή ομαδικές εκπαιδεύσεις στο χώρο του πελάτη. Έτσι οι χρήστες ενημερώνονται πως να αξιοποιούν πλήρως τις λειτουργικές δυνατότητες του λογισμικού που χρησιμοποιούν, διασφαλίζοντας την επένδυση της εταιρείας τους.

 

 

Τεχνική υποστήριξη

Η AgroSoft υποστηρίζει συνεχώς τους πελάτες της. Το τμήμα υποστήριξης είναι στελεχωμένο με ικανά και έμπειρα στελέχη πάντα πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση του πελάτη. Για να μειωθεί το κόστος αλλά και για να αυξηθεί η ταχύτητα απόκρισης, το τμήμα χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία πρόσβασης εξ αποστάσεως στους Η/Υ του πελάτη, εφόσον βεβαίως συμφωνεί ο πελάτης.

 

 

 

 

                                                                                                                                       Όροι χρήσης