Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

WMS ViewPoint

Εισαγωγή στο Soft1

Εγκατάσταση ERP

Πριν την εγκατάσταση WMS

Εισαγωγή στην ιχνηλασιμότητα

Κοινοτικός κανονισμός 178/2002

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Εισαγωγή στην Ιχνηλασιμότητα

 

Η Ιχνηλασιμότητα ορίζεται ως «η ικανότητα για παρακολούθηση και καταγραφή του ιστορικού και της διαδρομής κάθε τροφίμου, ζωοτροφής, των συναφών Α΄ υλών και των ζώων που παράγουν τροφές, στα διάφορα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης».

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 178/2002 της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των τροφίμων και συναφών προϊόντων υποχρεούνται να χρησιμοποιούν από 1/1/2005 ολοκληρωμένα συστήματα ιχνηλασιμότητας.

 

Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας, μέσα από έναν συνδυασμό κωδικοποιημένων πληροφοριών και μεθόδων ταυτοποίησης, επιτρέπουν την καταγραφή και παρακολούθηση του ιστορικού κάθε τροφίμου, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη μεταποίηση και τη διανομή του. Είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να παίξουν τους κάτωθι βασικούς ρόλους σε μια επιχείρηση:

 • Δίνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών (π.χ. βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών, έλεγχος των αποθεμάτων, προγραμματισμός της παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος, κ.τ.λ.), για τους πελάτες και για τους εξωτερικούς ελεγκτικούς φορείς.

 • Βοηθούν στη διαχείριση περιπτώσεων κρίσεων (εντοπισμός προβλημάτων, εντοπισμός ή / και απόσυρση ελαττωματικών παρτίδων, κ.λ.π.).

 • Μπορούν να αποδείξουν ανά πάσα στιγμή τους ισχυρισμούς της επιχείρησης για τις ιδιότητες των προϊόντων της (π.χ. ποιότητα, προέλευση, μη ύπαρξη γενετικών τροποποιημένων συστατικών κ.ο.κ.).

 • Ολοκληρώνουν το σύστημα HACCP.

Ανάμεσα στα πολλά οφέλη που προσφέρει η Ιχνηλασιμότητα, αναφέρονται επιλεκτικά τα κάτωθι που θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά και καθιστούν από μόνα τους επιτακτική την απόφαση για εισαγωγή των αντίστοιxων συστημάτων στην επιχείρηση:

 • Η Ιχνηλασιμότητα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση και μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά σχεδιασμένα και λειτουργικά είναι τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (π.χ. HACCP) είναι προφανές ότι πάντοτε εγκυμονεί η περίπτωση του μικρού ή μεγάλου λάθους, οι επιπτώσεις του οποίου μπορεί να είναι εξαιρετικά οδυνηρές. Στις περιπτώσεις αυτές τα ολοκληρωμένα συστήματα Ιχνηλασιμότητας βοηθούν την επιχείρηση να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά, να εντοπίσει άμεσα τη συγκεκριμένη ελαττωματική παρτίδα και να μειώσει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο ελάχιστο δυνατό.

 • Η ύπαρξη και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων Ιχνηλασιμότητας μπορεί να αποκαταστήσει, να εδραιώσει και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της επιχείρησης. Με την έννοια αυτή, η Ιχνηλασιμότητα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο marketing και η επιχείρηση που θα το χειριστεί σωστά μπορεί να αποκομίσει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

 • Έγκαιρη και αξιόπιστη ανάκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στις διάφορες διαδικασίες της επιχείρησης, δυνατότητα για καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών και τελικά μείωση του κόστους.

 • Δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών και υποστήριξη των θέσεων / απαιτήσεων της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές της.

 • Βελτίωση των σχέσεων με τους άμεσους πελάτες της επιχείρησης, που δεν είναι απαραίτητα οι τελικοί καταναλωτές.

 • Αυξημένη προστασία της επιχείρησης από κακόβουλες πράξεις στα προϊόντα της και δυνατότητα υποστήριξης των θέσεων της επιχείρησης ενώπιον των ελεγκτικών και δικαστικών αρχών.

 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

 • Καλύτερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 • Δυνατότητα για παραγωγή και προώθηση προϊόντων που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών ή καταναλωτών.

 • Καταβολή μειωμένων ασφαλίστρων σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να ασφαλιστεί για καλύψεις που έχουν σχέση με την ποιότητα των προϊόντων της.

 

 

Αρχή σελίδας

 

GS1 και Ιχνηλασιμότητα

   
 

Ορολογία

  
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Όροι χρήσης