Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση
 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Ορολογία

 

GS1 Ελλάς Α.Ε.

Η GS1 Ελλάς Α.Ε., μέλος του GS1, διαχειρίζεται το διεθνές σύστημα των barcodes στη χώρα μας και εκδίδει τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς για barcodes.

 

Αλυσίδα Ιχνηλασιμότητας

Είναι η απεικόνιση του πλήρους ιστορικού μιας παρτίδας είδους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

EDI

Το EDI ορίζεται ως η ανταλλαγή δεδομένων - τα οποία είναι δομημένα βάσει προτύπων - μεταξύ συστημάτων πληροφορικής εμπορικών εταίρων, με ηλεκτρονικά μέσα και με την ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να ανησυχούν πλέον για τα διαφορετικά και μη συμβατά μεταξύ τους συστήματα Η/Υ. Με τη χρήση προτύπων μηνυμάτων EDI, όπως το EANCOM®, τα δεδομένα μπορούν να αποστέλλονται γρήγορα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια, ανεξάρτητα από τον εσωτερικό εξοπλισμό των χρηστών ως προς τα μηχανήματα και το λογισμικό.

 

Εξωτερική Ιχνηλασιμότητα

Είναι η δυνατότητα ιχνηλάτησης των πρώτων υλών με τους προμηθευτές και των προϊόντων ή εμπορευμάτων με τους πελάτες.

 

HACCP

Πρόκειται για ένα επιστημονικό σύστημα με κατάλληλες οδηγίες για την αναγνώριση και την εκτίμηση των κινδύνων και των ρίσκων κατά την παραγωγή τροφίμων και την εφαρμογή αποτελεσματικού ελέγχου με διαδικασίες ελέγχου που διαβεβαιώνουν την ασφάλεια του φαγητού.

 

Εσωτερική Ιχνηλασιμότητα

Είναι η δυνατότητα ιχνηλάτησης των παραγόμενων προϊόντων με τις πρώτες ύλες τους. Αποτελεί προϋπόθεση της εξωτερικής ιχνηλασιμότητας.

 

ISO

Είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία εθνικών επιτροπών προτύπων από περισσότερες 140 χώρες που ιδρύθηκε το 1947. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της πνευματικής, επιστημονικής τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας.

 

Λογιστική μονάδα

Ονομάζεται οποιαδήποτε μονάδα (ή συνδυασμός μονάδων) που δημιουργείται για λόγους μεταφοράς ή/και αποθήκευσης και για την οποία υπάρχει η ανάγκη διαχείρισης κατά την πορεία της δια μέσου της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δείγμα.

 

Παρτίδα προϊόντος

Παρτίδα προϊόντος είναι ένα παραχθέν υποσύνολο προϊόντος που έχει παραχθεί με τις ίδιες διαδικασίες, πρώτες ύλες και εξοπλισμό.

 

Ανάκληση παρτίδας

Είναι η διαδικασία απόσυρσης από την αγορά βλαβερών παρτίδων τροφίμων προϊόντων.

 

RFID

To RFID (ακρωνύμιο του Radio Frequency IDentification) αποτελεί την πλέον σύγχρονη -όσον αφορά στην εφαρμογή της- τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, αντικειμένων (προϊόντων) τα οποία φέρουν RFID tags (ετικέτες που ενσωματώνουν μικροεπεξεργαστή και κεραία) και μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς αναγνώστες (readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου αντικειμένου.

Καταναλωτική μονάδα

Πρόκειται για τη μονάδα του προϊόντος που βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να καταναλωθούν από τους καταναλωτές. Συνήθως φέρει γραμμωτό κώδικα EAN-13 για εύκολη ταυτοποίηση και αναγνώριση από τους αναγνώστες των σημείων πώλησης. Δείγμα.

 

Scanner

Ενσύρματη ή ασύρματη συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα και μεταφοράς των δεδομένων σε σειριακή ή USB έξοδο. Δείγμα.

 

SSCC

Πρόκειται για τα αρχικά των λέξεων Serial Shipping Container Code. Πρόκειται για ένα μοναδικό 18 ψήφιο αριθμό που ταυτοποιεί μια λογιστική μονάδα, κιβώτιο ή παλέτα.

 

Tracing

Είναι η δυνατότητα εντοπισμού των πρώτων υλών που συνθέτουν μια παρτίδα προϊόντος, ξεκινώντας από το προϊόν και καταλήγοντας στις πρώτες ύλες. Δείγμα.

 

Tracking

Είναι η δυνατότητα εντοπισμού της παρτίδας του προϊόντος, ξεκινώντας από τις πρώτες ύλες του. Δείγμα.

 

Μονάδα εμπορίας

Ως μονάδα εμπορίας ονομάζεται οποιαδήποτε μονάδα που αποτελεί αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής είτε μεταξύ εταιριών (business to business) είτε μεταξύ εταιρίας και καταναλωτή (business to consumer). Δείγμα.

 

 

Αρχή σελίδας

 

 

                                                                                                                                                    Όροι χρήσης