Τελευταία ενημέρωση: 10/02/2011

  Αρχική

Υπηρεσίες

Καριέρα

 Επικοινωνία

Ανεύρεση

 

Η Εταιρεία

Προϊόντα & Υπηρεσίες

Συνεργασίες

Νέα & Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό υλικό

WMS ViewPoint

Εισαγωγή στο Soft1

Εγκατάσταση ERP

Πριν την εγκατάσταση WMS

Εισαγωγή στην ιχνηλασιμότητα

Κοινοτικός κανονισμός 178/2002

Downloads

Σύνδεσμοι

 

 

 

Εγκατάσταση ERP

 

   

Η εγκατάσταση ενός ERP Συστήματος δεν είναι μια απλή διαδικασία. Αντιθέτως, απαιτείται συλλογική εργασία, μεθοδολογία, οργάνωση και λήψη στρατηγικών αποφάσεων από την πλευρά του πελάτη. Η AgroSoft χρησιμοποιεί την κάτωθι μεθοδολογία προκειμένου να εγκαταστήσει, με επιτυχία, ένα ERP Σύστημα.

 

 

 

 

Πρώτες συναντήσεις

Αφού υπογραφεί η σύμβαση με τον πελάτη, γίνονται οι πρώτες συναντήσεις όπου, αφενός μεν οι Σύμβουλοι της AgroSoft παρουσιάζουν και αναπτύσσουν τις δυνατότητες του Soft1 ERP, αφετέρου δε οι χρήστες κλειδιά του πελάτη περιγράφουν τις πιο βασικές λειτουργίες που αναμένουν να έχουν από το νέο Σύστημα. 

 

Ανάλυση απαιτήσεων

Όταν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος επαφών, γίνεται η πρώτη ανάλυση από τους Συμβούλους της AgroSoft. Στη συνέχεια, οι Σύμβουλοι της AgroSoft αναπτύσσουν στους χρήστες του πελάτη την παρούσα κατάσταση, την μελλοντική κατάσταση και πως θα επιτευχθεί αυτή. Ακολουθεί συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό από όλους ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι και ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι προκύπτει το έγγραφο "Λειτουργικές δυνατότητες ERP".

 

Σχεδιασμός Συστήματος

Στη φάση αυτή σχεδιάζεται το Σύστημα λεπτομερώς. Έτσι προκύπτουν τα modules που πρέπει να προμηθευτεί ο πελάτης. Επίσης σχεδιάζονται οι ειδικές εφαρμογές που έχει ζητήσει ο πελάτης και δεν συμπεριλαμβάνονται στον βασικό κορμό του Soft1 ERP. Ετοιμάζεται demo παρουσίαση και συντάσσεται το έγγραφο "Σχεδιασμός ERP".

 

Παρουσίαση Συστήματος

Το demo που ετοιμάστηκε στην προηγούμενη φάση παρουσιάζεται στον πελάτη. Αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον πελάτη να καταλάβει πως θα χρησιμοποιεί καθημερινά το Σύστημα, από ποιες ενότητες αποτελείται, ποιες είναι οι λειτουργικές δυνατότητες κάθε ενότητας και εν κατακλείδι αν αυτό που επιθυμεί θα το δει να υλοποιείται μέσω του προτεινόμενου Συστήματος.

 

Αρχική εγκατάσταση λογισμικού

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ειδικές απαιτήσεις που ζήτησε ο πελάτης, οι τεχνικοί της εταιρείας εγκαθιστούν το συνολικό πακέτο στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ακολουθεί λεπτομερής έλεγχος στη λειτουργία του Συστήματος με πραγματικά δεδομένα του πελάτη. Μικτή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν Σύμβουλοι της AgroSoft και χρήστες - κλειδιά από την πλευρά του πελάτη, κάνουν χρήση του μοντέλου "waterfall model" για επικύρωση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών. Συμπληρώνεται και υπογράφεται το έντυπο "Αποτελέσματα ελέγχων". 

 

Εκπαίδευση χρηστών

Ακολουθεί η εκπαίδευση των βασικών χρηστών. Αναλύονται και εφαρμόζονται "case studies" με πραγματικά δεδομένα του πελάτη. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση - εκπαίδευση όλων των δυνατοτήτων του Συστήματος. Εφόσον χρειαστεί, οι Σύμβουλοι της AgroSoft μπορεί να παραμετροποιήσουν οθόνες ή αναφορές. Οι χρήστες που εκπαιδεύονται στη συνέχεια θα εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους χρήστες του πελάτη.

 

Πλήρης εγκατάσταση

Όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και τυχόν κάποια απλή και τελευταία παραμετροποίηση δίνεται πρόσβαση στο Σύστημα σε όλους τους χρήστες. Αρχικοποιείται η βάση δεδομένων με τα πραγματικά στοιχεία του πελάτη  ενώ διαγράφονται όλα τα εκπαιδευτικά σενάρια. Καθορίζονται τα δικαιώματα κάθε ομάδας χρηστών, δίνονται τα αρχικά passwords και πλέον το Σύστημα είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

 

Έναρξη λειτουργίας

Το Σύστημα αρχίζει να λειτουργεί επίσημα. Αν υπάρχει προγενέστερο Σύστημα λειτουργεί παράλληλα για μικρό χρονικό διάστημα. Εφόσον είναι απαραίτητο, οι Σύμβουλοι της AgroSoft παραμένουν τις πρώτες ημέρες στις εγκαταστάσεις του πελάτη για να προσφέρουν άμεση υποστήριξη σε ότι προκύψει. Οι Σύμβουλοι της  AgroSoft επιβεβαιώνουν ότι όλες οι  περιγραφείσες δυνατότητες έχουν συμπεριληφθεί, όλες οι λειτουργίες είναι κατανοητές από τους χρήστες κι ότι οι χρήστες είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι.

 

Υποστήριξη

Η AgroSoft προσφέρει συνεχή υποστήριξη σε όλες τις εγκαταστάσεις των πελατών της. Αν είναι δυνατή η πρόσβαση στην εγκατάσταση του πελάτη, μέσω διαδικτύου, αφενός μεν αποφεύγεται η χρονοβόρα μετάβαση των Συμβούλων και τεχνικών στις εγκαταστάσεις του πελάτη αφετέρου δε η καθημερινή παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος είναι πιο εύκολη.  Η καθημερινή επαφή με τους χρήστες βοηθάει την AgroSoft να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το εγκατεστημένο Σύστημα, υιοθετώντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις τους.

 

Αρχή σελίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Όροι χρήσης